Liên hệ: 02435406503

SẢN PHẨM

Lọc sản phẩm
TÌM KIẾM NÂNG CAO
235 clicks
Giá: 80,000
-
+
Đặt hàng

BỘ CHUYỂN NGUỒN LED DÂY KINGLED


:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Giá: 80,000 VND
201 clicks
Giá: 80,000
-
+
Đặt hàng

BỘ PHỤ KIỆN CÁP THẢ ĐÈN PANEL


:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Giá: 80,000 VND
190 clicks
Giá: 50,000
-
+
Đặt hàng

BỘ PHỤ KIỆN TAI CÀI ĐÈN PANEL


:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Giá: 50,000 VND
174 clicks
Giá: 135,000
-
+
Đặt hàng

Bóng đèn Led Tuýp T8 Mika 0.6m 9w T8-9-60


: T8-9-60
: 9w
: Vàng Trung tính Trắng
: 6000K 3000K 4000K
: 600 mm
:
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: 135,000 VND
157 clicks
Giá: 170,000
-
+
Đặt hàng

Bóng đèn Led Tuýp T8 Mika 1.2m 18w T8-18-120


: T8-18-120
: 18W
: Vàng Trung tính Trắng
: 6000K 3000K 4000K
: 1200 mm
:
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: 170,000 VND
157 clicks
Giá: 200,000
-
+
Đặt hàng

Bóng đèn Led Tuýp T8 Mika 1.2m 22w T8-22-120


: T8-22-120
: 22W
: Vàng Trung tính Trắng
: 6000K 3000K 4000K
: 1200 mm
:
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: 200,000 VND
153 clicks
Giá: 105,000
-
+
Đặt hàng

Bóng đèn Led Tuýp T8 thủy tinh 1.2m 22w T8-22-120-GL


: T8-22-120-GL
: 22W
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: 120 cm
:
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: 105,000 VND
208 clicks
Giá: 370,000
-
+
Đặt hàng

ĐÈN BÀN LED (LA-D238)


: LA-D238
: 5W
: Trắng
: 5000K
:
:
:
:
:
: 50.000 giờ
: Cảm ứng
: 2 năm
Giá: 370,000 VND
241 clicks
Giá: 1,060,000
-
+
Đặt hàng

ĐÈN BÀN LED LUXUS


: LUXUS
: 8W
: Trung tính
: 4000K
:
:
:
:
:
: 50.000 giờ
: Cảm ứng
: 2 năm
Giá: 1,060,000 VND
192 clicks
Giá: 1,166,000
-
+
Đặt hàng

Đèn bàn led opple (LED HTL-BK)


: HTL-BK
: 8,5w
: Trung tính
: 4000K
:
:
:
:
:
: 50.000 giờ
: Cảm ứng
: 2 năm
Giá: 1,166,000 VND
190 clicks
Giá: 1,166,000
-
+
Đặt hàng

ĐÈN BÀN LED OPPLE (LED HTL-WH)


: LED HTL-WH
: 8W
: Trung tính
: 4000K
:
:
:
:
:
: 50.000 giờ
: Cảm ứng
: 2 năm
Giá: 1,166,000 VND
211 clicks
Giá: 188,000
-
+
Đặt hàng

ĐÈN CẮM CỎ ( DCC-3-V)


: DCC-3-V
: 3W
: Vàng
: 3000K
: Ø43*H190 mm
:
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: 188,000 VND
107 clicks
Giá: 234,000
-
+
Đặt hàng

ĐÈN CẮM CỎ ( DCC-5-V)


: DCC-5-V
: 5W
: Vàng
: 3000K
: Ø75*H190 mm
:
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: 234,000 VND
185 clicks
Giá: 32,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Bulb 03w LB-3-A60


: LB-3-A60
: 3W
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: ø 45*120cm
:
:
: E27
:
: 50.000 giờ
: Bật - Tắt
: 2 năm
Giá: 32,000 VND
176 clicks
Giá: 40,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Bulb 05w LB-5-A60


: LB-5-A60
: 5W
: Vàng Trắng
: 3000K - 6000K
: ø 60*108mm
:
:
: E27
:
: 50.000 giờ
: Bật - Tắt
: 2 năm
Giá: 40,000 VND
170 clicks
Giá: 50,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Bulb 09w LB-9-A60


: LB-9-A60
: 9w
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: ø 60*108cm
:
:
: E27
:
: 50.000 giờ
: Bật - Tắt
: 2 năm
Giá: 50,000 VND
886 clicks
Giá: 75,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Bulb 13w LB-13-A60


: LB-13-A60
: 13w
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: ø 60*120cm
:
:
: E27
:
: 50.000 giờ
: Bật - Tắt
: 2 năm
Giá: 75,000 VND
217 clicks
Giá: 80,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Bulb 15w LB-15-A70


: LB-15-A70
: 15w
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: ø 70*134mm
:
:
: E27
:
: 50.000 giờ
: Bật - Tắt
: 2 năm
Giá: 80,000 VND
215 clicks
Giá: 177,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Bulb 20w LB-20-T80


: LB-20-T80
: 20w
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: ø80*150mm
:
:
: E27
:
: 50.000 giờ
: Bật - Tắt
: 2 năm
Giá: 177,000 VND
216 clicks
Giá: 237,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Bulb 30w LB-30-T100


: LB-30-T100
: 30w
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: ø100*180mm
:
:
: E27
:
: 50.000 giờ
: Bật - Tắt
: 2 năm
Giá: 237,000 VND
179 clicks
Giá: 310,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Bulb 40w LB-40-T120


: LB-40-T120
: 40w
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: ø60*210mm
:
:
: E27
:
: 50.000 giờ
: Bật - Tắt
: 2 năm
Giá: 310,000 VND