ĐÈN RỌI TRANH (LT2005-2BK) - Đèn trang trí Kingled

Giá: 978,000₫ (Ngày 05/09/2017).Đèn trang trí Kingled. Địa chỉ: 352 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 0243.540.6503, 0972.340.927. Email: . ĐÈN RỌI TRANH (LT2005-2BK) - Đèn trang trí Kingled